Ovaj kurs je namjenjen svim učenicima sa ciljem da nauče automatsko kreiranje sadržaja koji će kasnije moći primjeniti pri izradi seminarskih, maturskih i drugih radova.